Thông điệp Tổng Giám đốc

Thay mặt toàn thể nhân viên công ty Đầu tư Xúc Tiến Thương mại Tri Thức Trẻ, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các khách hàng, đối tác đã và đang hợp tác với chúng tôi trong suốt thời gian qua.                        ...

Với các gói dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng, đội ngũ nhân viên thông thạo nghiệp vụ, am tường môi trường kinh doanh tại Việt Nam, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi gửi trọn niềm tin hợp tác tại Tri Thức Trẻ.

Chúng tôi cam kết cung cấp những dịch vụ có chất lượng tốt nhất, luôn tôn trọng nguyên tắc: độc lập, trung thực khách quan và bảo mật, tuân thủ các quy định của Nhà nước Việt nam, luôn quan tâm đến lợi ích của doanh nghiệp cùng hướng tới mục tiêu thành công và phát triển bền vững.

Tổng Giám đốc
TẠ VĂN ĐỒNG