Quy trình đăng ký DN

BƯỚC 1

Chuẩn bị hồ sơ
Doanh nghiệp chọn loại hình doanh nghiệp muốn đăng kí kinh doanh:

1. Công ty cổ phần
2. Công ty Tư nhân
3. Công ty TNHH một thành viên
4. Công ty TNHH hai thành viên trở lên

=> Tùy theo loại hình doanh nghiệp, hồ sơ chuẩn bị đăng kí thành lập công ty sẽ khác nhau

Doanh nghiệp chọn hình thức đăng kí:

  1. Thành lập công ty mới
  2. Đăng kí thay đổi
  3. Tạm ngừng                                                  
  4. Giải thể
  5. Thay đổi nội dung đăng kí thuế
  6. Các trường hợp khác
=> Tùy theo hình thức đăng kí, hồ sơ chuẩn bị sẽ khác nhau

BƯỚC 2

Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh vào buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7, lấy số tại bàn số 2 từ 7h30 đến 10h30 và đóng lệ phí ngay sau khi lấy số.

BƯỚC 3

Nhận kết quả

- Doanh nghiệp nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh vào buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6, lấy số tại bàn số 2 từ 13h đến 16h30.

- Đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần bổ sung: Doanh nghiệp nhận Thông báo bổ sung hồ sơ. Doanh nghiệp điều chỉnh lại hồ sơ theo nội dung hướng dẫn trong thông báo bổ sung và nộp lại hồ sơ theo quy trình tại bước 2.

- Đối với hồ sơ hợp lệ được chấp thuận: Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

BƯỚC 4

Sau khi đăng kí kinh doanh

- Đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có khắc dấu: Doanh nghiệp liên hệ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC13) – Công an Thành phố (số: 459 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1) để làm thủ tục đăng ký mẫu dấu.

- Doanh nghiệp liên hệ Cơ quan Thuế để kê khai, nộp thuế theo Thông báo của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh. 

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đăng tải nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; Gửi thông báo về việc đã góp đủ vốn cho Phòng Đăng ký kinh doanh; Lập Sổ đăng ký thành viên – nếu là Công ty TNHH, Sổ đăng ký cổ đông – nếu là Công ty Cổ phần; Hàng năm nộp báo cáo tài chính tại Phòng Thống kê quận – huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

- Đối với ngành nghề có điều kiện sau đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp liên hệ cơ quan quản lý chuyên ngành để được hướng dẫn.

** Xem chi tiết hướng dẫn cụ thể tại Công thông tin Đăng kí Doanh nghiệp Quốc gia: https://dangkykinhdoanh.gov.vn